header 2017 EN

 Aansprakelijkheid

Deze website van lingK is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. lingK is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website of voor het bestaan van virussen en/of andere  schadeveroorzakende en programmatuur op de website. Eventuele wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd.
Auteursrecht

De pagina's en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van lingK. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van lingK. Wijziging van de inhoud door een ander dan lingK is verboden.
Gebruik persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens die via deze website aan lingK worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van lingK.